Hướng Dẫn Đăng Ký

Gói cước Giá cước
Gói CN1 DK CN1 gửi 9135
Gói CN7 DK CN7 gửi 9135
Gói CN30 DK CN30 gửi 9135