I. THỎA THUẬN SỬ DỤNG

- Website thương mại điện tử mcine.vn và các Khách hàng tham gia Website thương mại điện tử mcine.vn đồng ý cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong bản Quy chế này.

- Các điều khoản sử dụng này được qui định trên trang mcine.vn và sẽ cấu thành đầy đủ thoả thuận giữa các Khách hàng và mcine.vn liên quan tới hoạt động trên trang mcine.vn. Nếu bất kỳ điều khoản nào bị vô hiệu hoá bởi quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thì sự vô hiệu lực của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng tới tính hiệu lực của các điều khoản khác được nêu ra tại website này. Mcine.vn có quyền bổ sung, sửa đổi nội dung điều khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước và Khách hàng phải có trách nhiệm theo dõi các qui định chung tại website thường xuyên để nhận biết được những sự thay đổi này. Việc cá nhân tiếp tục sử dụng trang web sau khi mcine.vn bổ sung các nội dung trong các điều khoản và qui định thể hiện rằng bạn đã đọc và đồng ý tuân theo những sửa đổi đó.

 

II. QUY TRÌNH THANH TOÁN VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH: 1. Quy trình thanh toán

- Tổng đài 9135 là tổng đài ghi nhận và thực hiện trừ tiền theo các giao dịch được Khách hàng lựa chọn qua SMS

- Khi thực hiện các lệnh “Đăng ký gói cước” hệ thống sẽ căn cứ vào các cú pháp/gói cước được nhập để tiến hành trừ tiền đối với từng giao dịch. Đối với thuê bao trả trước, tổng đài sẽ kết nối với nhà mạng để xác định khoản tiền cần trừ trực tiếp ngay tại thời điểm Khách hàng yêu cầu lệnh. Đối với thuê bao trả sau, hệ thống sẽ ghi nhận số tiền phải trả trên tài khoản điện thoại và được ghi vào hóa đơn cước của tháng tương ứng.

- Số tiền bị trừ tương ứng với số lần giao dịch và giá cước niêm yết công khai trên website thương mại điện tử mcine.vn.

- Khoản tiền này sau khi nhà mạng thực hiện trừ sẽ được hoàn lại cho Mcine.vn.

Đảm bảo an toàn giao dịch

Mcine.vn sử dụng các dịch vụ, hệ thống thanh toán tích hợp nhiều tính năng thông minh, chế độ bảo mật cao để đảm bảo thông tin cá nhân, đảm bảo an toàn thanh toán của Khách hàng. Mcine.vn sẽ không tính tiền cho đến khi giao dịch được hoàn tất.

- Việc thanh toán dựa trên cơ chế trừ tiền của mạng viễn thông nên luôn đảm bảo độ chính xác cao nhất.

 

III. HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

1. Các điều kiện giao dịch chung:

Dịch vụ Mcine.vn không giới hạn Khách hàng về vị trí địa lý, độ tuổi. Để tham gia sử dụng dịch vụ Mcine.vn, bạn chỉ cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

 - Là người sử dụng thuê bao di động mạng MobiFone

2. Quy trình giao dịch và Giá cước

2.1. Quy trình đăng ký và hủy các gói cước:

a. Đăng ký và hủy qua SMS:

Đối với gói Phim và Video clip

 

TT

Gói cước

Cú pháp đăng ký (gửi 9135)

Cú pháp hủy (gửi 9135)

Giá cước

1

Gói Ngày (CN)

DK CN

HUY CN

2.000đ/ngày

 

 

Đối với gói TodayTV

 

TT

Gói cước

Cú pháp đăng ký (gửi 9135)

Cú pháp hủy (gửi 9135)

Giá cước

1

Gói Ngày (T)

DK T

HUY T

2.000đ/ngày

 

 

Đối với gói YouTV

 

TT

Gói cước

Cú pháp đăng ký (gửi 9135)

Cú pháp hủy (gửi 9135)

Giá cước

1

Gói Ngày (Y)

DK Y

HUY Y

2.000đ/ngày

 

 

2.2. Các cú pháp khác:

- HD gửi 9135 (0đ): thông tin hướng dẫn dịch vụ Mplay

- GIA gửi 9135 (0đ): : tra cứu bảng giá dịch vụ

- KT gửi 9135 (0đ): : kiểm tra thông tin gói cước đang sử dụng

- MK gửi 9135 (0đ): : kiểm tra mật khẩu 

 

IV. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Mọi sự thu thập thông tin và sử dụng thông tin của Khách hàng đều được thông qua ý kiến của chính Khách hàng đó trước khi Khách hàng tiến hành các giao dịch cụ thể. Việc bảo vệ thông tin cá nhân Khách hàng được thực hiện theo đúng nguyên tắc sau:

1. Mục đích thu thập:việc thu thập thông tin Khách hàng để

-  Thực hiện các giao dịch theo các đơn đặt hàng của Khách hàng, giới thiệu về dịch vụ, tính năng mới của website Mcine.vn, chăm sóc Khách hàng;

- Tính giá, cước sử dụng;

- Quản lý việc đăng tải, bình luận của Khách hàng về giao dịch yêu cầu thực hiện;

- Giải quyết các thắc mắc hay khiếu nại phát sinh khi Khách hàng sử dụng dịch vụ Mcine.vn;

- Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật tại website Mcine.vn.

2. Thời gian lưu trữ:05 năm 3. Phạm vi sử dụng:chỉ sử dụng các thông tin được Khách hàng đăng ký và/hoặc cập nhật trên website Mcine.vn, không sử dụng các thông tin do Khách hàng đưa trên các phương tiện, công cụ khác. 4. Những đối tượng có thể tiếp nhận thông tin đã thu thập bao gồm:

-  Đơn vị chủ quản website Mcine.vn.

-  Đơn vị viễn thông khi thực hiện trừ giá, cước sử dụng

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu cụ thể

5. Phương thức, công cụ để Khách hàng có thể cung cấp và chỉnh sửa thông tin:

Khách hàng có thể cung cấp và chỉnh sửa thông tin của mình khi đăng ký, đăng nhập vào hệ thống theo hướng dẫn chi tiết trên website Mcine.vn.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng:

- Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Mcine.vn được Mcine.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Mcine.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác;

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách hàng;

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Mcine.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết;

- Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Mcine.vn không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng cung cấp cho Mcine.vn sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và Mcine.vn không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của Khách hàng, như các trường hợp Khách hàng tự ý chia sẻ thông tin với người khác.