Ban thường vụ Quân ủy Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

09:24 20-12-2023

HNP - Chiều 19/12, tại Trụ sở Thành ủy Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã chủ trì Hội nghị làm việc của Ban thường vụ Quân ủy Trung ương với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Quang cảnh Hội nghị

 

Cùng dự có các Đại biểu Bộ Quốc phòng: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng…
 
Về phía Thành phố Hà Nội, có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố.
 
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền trình bày báo cáo tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã báo cáo kết quả công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Theo đó, từ tháng 8 năm 2022 đến nay, thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (hai bên); hai bên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đạt được một số kết quả nổi bật: 
 
Hai bên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Thủ đô; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ Thành phố ngày càng vững chắc; Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cho các quận, huyện chặt chẽ, sát thực tế có nhiều đổi mới, kết quả tốt. Công tác tuyển quân được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, chất lượng đảm bảo tốt.
 
Hai bên đã chủ động, lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Công an và các lực lượng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. 
 
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị Quân đội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự gắn với phát triển kinh tế-xã hội. Hai bên tích cực phối hợp, trao đổi tình hình, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quản lý sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn.
 
Từ nay đến năm 2025, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội xác định công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tập trung vào một số nhiệm vụ: Tăng cường quán triệt, cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Thủ đô; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; Rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát tiển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô có chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 
Bên cạnh đó, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành diễn tập khu vực phòng thủ các cấp, nhất là diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố năm 2024 bảo đảm sát với phương án tác chiến bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới; Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục lịch sử, truyền thống, tổ chức tốt các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn trong các năm 2024 và 2025; Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII tiến tới Đại hội XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
 
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thông tin nhanh về tình hình, kết quả toàn diện trên các lĩnh vực năm 2023 của Thành phố. Trong đó, tăng trưởng GRDP đạt khoảng 6,27%, cao hơn bình quân chung cả nước (trên 5%); thu ngân sách nhà nước dự kiến vượt 400.000 tỷ đồng. Dịch vụ du lịch Thành phố phát triển mạnh, nâng tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế lên hơn 65%. Đời sống nhân dân Thủ đô ngày càng cải thiện.
 
Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, có được kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành, trong đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ rất quan trọng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.
 
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị, thời gian tới, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm phối hợp, hỗ trợ thành phố Hà Nội thực hiện tốt Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” xây dựng Thủ đô Hà Nội thực sự văn hiến, văn minh, hiện đại; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô có chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí cũng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ Thành phố điều hành diễn tập khu vực phòng thủ các cấp, nhất là diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố năm 2024; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục lịch sử, truyền thống, tổ chức tốt lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô...
 
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chúc mừng những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội lĩnh vực quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Thủ đô.
 
Thời gian tới, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đề nghị tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Thủ đô; trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, phối hợp 2 lực lượng Công an, Quân đội.
 
Các đồng chí lãnh đạo Thành phố tặng hoa chúc mừng Lãnh đạo Bộ Quốc phòng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023)
 
Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nâng cao chất lượng tổng hợp trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Thành phố, trong đó, quan tâm công tác diễn tập khu vực phòng thủ của Thành phố năm 2024. Đồng thời, tiếp tục phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình phối hợp Ban Chỉ đạo 35 và Ban Chỉ đạo 35 của Quân ủy Trung ương và Thành phố; Tập trung cao cho phát triển kinh tế xã hội gắn với quy hoạch, củng cố quốc phòng, an ninh. Cùng với đó, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công và đền ơn đáp nghĩa, tạo điều kiện để quân nhân được hưởng các chế độ chính sách của Thành phố.

 

Theo hanoi.gov.vn