Giám sát cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số tại quận Nam Từ Liêm

09:29 24-05-2023

HNP - Chiều 23/5, Đoàn giám sát của HĐND Thành phố, do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm Trưởng đoàn, đã làm việc với quận Nam Từ Liêm về việc thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại bộ phận Một cửa UBND phường Trung Văn

 

Trước khi làm việc với UBND quận, Đoàn giám sát đã đi khảo sát thực tế tại bộ phận Một cửa UBND phường Trung Văn và bộ phận Một cửa UBND quận.
 
Báo cáo với Đoàn giám sát, quyền Chủ tịch UBND quận Trần Thanh Long cho biết, công tác CCHC luôn được Quận ủy - HĐND - UBND quận quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Với mục tiêu cải thiện, nâng cao xếp hạng chỉ số CCHC của quận sau giai đoạn chững lại, từ năm 2019 - 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, để tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhanh chóng ổn định sản xuất, phục hồi kinh tế, UBND quận đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác CCHC, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. 
 
Quyền Chủ tịch UBND quận Trần Thanh Long báo cáo tại buổi giám sát
 
Quận đã thực hiện rà soát, hệ thống hóa, theo dõi và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng phân cấp, thẩm quyền cấp huyện theo quy định; Duy trì thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy trình được UBND Thành phố ban hành thông qua phần mềm dùng chung “3 cấp” của Thành phố, đồng thời, triển khai cung cấp đầy đủ các thủ tục hành chính trực tuyến và toàn trình theo chỉ đạo của UBND Thành phố.
 
Đặc biệt, trong năm 2022, UBND quận đã xây dựng và ban hành kế hoạc triển khai thực hiện mô hình “Một cửa đô thị hiện đại” trên địa bàn quận, thí điểm thực hiện tại UBND phường Trung Văn với một số nội dung nổi bật: triển khai “Ngày không viết”, “Ngày không hẹn”; Thực hiện tích hợp, lưu giữ dữ liệu của tổ chức, cá nhân khi đăng ký kê khai, tiếp nhận hồ sơ hành chính nhằm trợ giúp, tạo điều kiện cho người dân không phải kê khai, kê khai lại thông tin, giấy tờ, tài liệu, cắt giảm thời gian chờ đợi, xếp hàng của công dân thông qua hệ thống máy quét đặt trực tiếp tại bộ phận Một cửa; Triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân thông qua phương thức “đánh giá kép”.
 
Cũng theo đồng chí Trần Thanh Long, UBND quận thực hiện quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đảm bảo đúng chỉ tiêu được Thành phố giao, không để xảy ra tình trạng vượt quá số lượng biên chế được giao. Cụ thể, tính đến quý I/2023, số công chức công tác tại các cơ quan chuyên môn thuộc quận là 142/154 công chức. Số công chức công tác tại UBND các phường là 139/150 công chức. Số lượng biên chế viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp là 1.768/1.968 viên chức. Định kỳ hằng năm, UBND quận xây dựng kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của quận. Từ năm 2021 - quý I/2023, UBND quận đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác với 25 công chức các phòng chuyên môn, 25 viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập và 16 công chức phường.
 
Về công tác quản lý, sử dụng tài sản công được thực hiện công khai theo quy định, góp phần kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi lãng phí, thất thoát tài sản. Các đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công đều sử dụng đúng mục đích, đúng công năng và đã thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật…
 
Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung Đoàn giám sát quan tâm
 
Đối với công tác xây dựng chính quyền điện tử, UBND quận đã thành lập ban chỉ đạo CCHC, chuyển đổi số trên cơ sở sát nhập Ban chỉ đạo công tác CCHC và Ban chỉ đạo thực hiện chính quyền điện tử quận với thành phần bao gồm lãnh đạo UBND quận và trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc quận. Cùng với đó, quận đã xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện…
 
Với những giải pháp đã triển khai, công tác CCHC năm 2022 của quận đã được Thành phố ghi nhận, xếp thứ 2/30  quận, huyện, thị xã; tỷ lệ hài lòng của người dân tăng mạnh từ 75,57% lên 93,83%, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về mức độ hài lòng theo kế hoạch CCHC giai đoạn 2021 - 2025.
 
Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát quan tâm, đề nghị quận bổ sung, làm rõ những nội dung: kết quả xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính nội bộ của cơ quan; việc bố trí nhân sự thực hiện nhiệm vụ CCHC, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số có khó khăn vướng mắc hay không; việc uỷ quyền, phân cấp được thực hiện như thế nào; bộ máy cấp phường thực hiện CCHC trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền đô thị có khó khăn vướng mắc gì không; việc luân chuyển cán bộ; công tác cải cách tài chính công; cơ sở hạ tầng để chuyển đổi số có đáp ứng được yêu cầu hay không; quản lý tài sản công…
 
Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên phát biểu kết luận buổi giám sát
 
Trên cơ sở các ý kiến trao đổi của thành viên Đoàn, đại diện các sở, ngành Thành phố và lãnh đạo quận Nam Từ Liêm, phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên đánh giá quận Nam Từ Liêm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản, tiến hành nhiều cuộc kiểm tra về công tác này, nhờ vậy, chỉ số CCHC của quận đạt trong tốp đầu của Thành phố. 
 
Trưởng đoàn giám sát đề nghị quận rà soát các số liệu để cập nhật báo cáo gửi đoàn giám sát. Trong kiến nghị, cần thể hiện rõ kiến nghị với Thành phố, sở, ngành những công việc cụ thể của cấp phường cần thực hiện, mô hình triển khai trong xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số chung đối với cấp phường. Đối với thể chế, quận cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để cụ thể hoá từng nhiệm vụ đối với cấp quận, cấp phường. 
 
Ngoài ra, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên cũng đề nghị quận đánh giá rõ nguyên nhân của tiến độ chậm triển khai đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn, trong đó xác định rõ có liên quan đến công tác CCHC hay không. Đồng thời, rà soát lại các chỉ số liên quan đến chấm điểm CCHC, có giải pháp để cải thiện chỉ số này.

 

Theo hanoi.gov.vn