Giám sát công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số tại Sở Tài chính

15:06 22-05-2023

HNP - Chiều 19/5, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà chủ trì đoàn giám sát tại Sở Tài chính về việc thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

Quang cảnh buổi làm việc

 

Báo cáo với Đoàn giám sát, Phó Giám đốc Sở Tài chính Vũ Trung Thành cho biết, triển khai thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU, ngày 17/3/2021, của Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025", đến thời điểm hiện nay, mặc dù trước nhiều khó khăn, thách thức từ tác động của đại dịch Covid-19, song, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Tài chính đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện, đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm và chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh được cấp trên giao.
 
Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính của Sở Tài chính được Thành phố đánh giá cao; chỉ số PAR INDEX của Sở Tài chính thuộc nhóm dẫn đầu của Thành phố; chỉ số SIPAS của Sở Tài chính luôn ở mức cao (Mức độ hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước của Thành phố đạt 100%). 
 
Sở cũng tích cực, khẩn trương tham mưu UBND Thành phố phối hợp Bộ Tài chính xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách; hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài sản công của Thành phố theo quy định, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác tổng hợp, cung cấp thông tin và lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Trung ương, Thành phố và các cơ quan liên quan. 
 
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung đoàn giám sát quan tâm
 
Hoạt động kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra công vụ được chú trọng. Thực hiện bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cấp phòng thông qua triển khai thi tuyển; thực hiện việc đánh giá trực tuyến hàng tháng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, tạo chuyển biến khá rõ nét, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở các phòng, đơn vị; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Sở Tài chính đã có chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động và hiệu quả phục vụ. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính của công dân, tổ chức; việc tiếp công dân được duy trì thường xuyên, đảm bảo đúng quy định; không có phản ánh kiến nghị về thái độ ứng xử không phù hợp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
 
Tuy nhiên, Sở Tài chính cũng nhận định, việc tự đảm bảo chi thường xuyên theo công thức quy định tại Điều 10 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP chưa phản ánh đầy đủ hoạt động sản xuất kinh doanh của một đơn vị sự nghiệp công lập do đó chưa phản ảnh đầy đủ mức tự chủ của một đơn vị.
 
Bên cạnh đó, việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng còn chậm. Tiến độ rà soát, kê khai và phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với quỹ nhà chuyên dùng còn lại và các cơ sở nhà, đất thực tế sử dụng có thay đổi so với phương án được duyệt còn chậm. Số lượng đơn vị được trình, phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng (diện tích chuyên dùng; máy móc, thiết bị chuyên dùng) còn thấp. Việc lập Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết còn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn…
 
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà phát biểu kết luận buổi giám sát
 
Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát đánh giá, việc ứng dụng CNTT, cải cách tài chính công, chuyển đổi số của Sở Tài chính được thực hiện tốt, đóng góp rất tích cực vào công tác chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước của thành phố Hà Nội. Đoàn giám sát cũng quan tâm, trao đổi về các nội dung: Cải cách tài chính công; định mức phân bổ ngân sách; quản lý, khai thác tài sản công; sắp xếp trụ sở cơ quan nhà nước của thành phố Hà Nội; những khó khăn vướng mắc liên quan đến dữ liệu cốt lõi, phục vụ cho chuyển đổi số của lĩnh vực tài chính; nâng cao nhận thức của người đứng đầu và cán bộ, chuyên viên về CCHC…
 
Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà đánh giá cao Sở Tài chính đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác CCHC; ban hành các văn bản, nhằm nâng cao các chỉ số cạnh tranh và đứng tốp đầu của Thành phố về lĩnh vực này. Đặc biệt, Sở chủ động phối hợp với các sở, ngành trong xây dựng chế độ, chính sách đặc thù trình đề xuất UBND Thành phố, HĐND Thành phố; tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, một cửa liên thông, nên rất ít hồ sơ quá hạn…
 
Tuy nhiên, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà cũng lưu ý, việc Sở xác định định mức bảo đảm chi thường xuyên cho các đơn vị còn chậm; tiến độ rà soát phương án sử dụng quỹ nhà chuyên dùng còn chưa bảo đảm tiến độ…Vì thế, Đoàn giám sát đề nghị Sở Tài chính sớm xây dựng định mức, quy chế chi tiêu  nội bộ cho các đơn vị tự chủ công lập; xây dựng đơn giá, định mức với tiêu chí “tính đúng, tính đủ”, bảo đảm căn cứ đặt hàng, đấu thầu, thanh lý theo quy định…; rà soát phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đang quản lý; đẩy nhanh việc rà soát phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với quỹ nhà chuyên dung, nhằm sử dụng tài sản công hiệu quả.

Theo hanoi.gov.vn