Khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

14:27 21-05-2024

HNP - Sáng 20/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức ở trong nước đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng.

Quang cảnh Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng

 

Cùng tham dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy  Nguyễn Doãn Toản,Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức.
 
Các đại biểu tham dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng
 
Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức diễn ra trong 6 ngày với sự tham dự của 169 học viên. Về khung nội dung chương trình gồm 20% lý thuyết và 80% kỹ năng, kinh nghiệm và trao đổi, thảo luận. Các học viên sẽ được nghiên cứu, trao đổi, thảo luận 11 chuyên đề rất thiết thực, bổ ích; các chuyên đề về kỹ năng, kinh nghiệm công tác. Ngoài những kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý chung; học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề riêng chuyên sâu về kiến thức, kỹ năng đặc thù: những kiến thức, kỹ năng về công tác xây dựng Đảng và công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực. 
 
Phát biểu tại Lễ khai giảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy Hà Nội đã luôn quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ, bám sát các quan điểm, nguyên tắc của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo”. 
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Lễ khai giảng
 
Kết quả, đầu nhiệm kỳ đến nay,Thành ủy đã tập trung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đạt nhiều kết quả, dấu ấn nổi bật. Cụ thể, đã tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 706 đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý (năm 2022); hoàn thành toàn bộ công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 749 đồng chí cán bộ quy hoạch nguồn các chức danh diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý nhiệm kỳ 2025-2030.
 
Đồng thời, đã tổ chức bồi dưỡng cho 58 cán bộ quy hoạch nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý tại Trung Quốc; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 1.000 bí thư, phó bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn. Qua đây, đội ngũ cán bộ của Thành phố đã có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt; chất lượng, trình độ, năng lực, phẩm chất, kỹ năng, phương pháp công tác được nâng lên, từng bước ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ phát triển của Thủ đô.
 
Năm 2024, Thành ủy tiếp tục xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; Ban Thường vụ Thành ủy đã sớm ban hành và triển khai các Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024. Theo đó, Thành phố dự kiến tổ chức 8 lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 395 đồng chí là cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý ở trong nước và ngoài nước trong năm 2024.
 
Để lớp học đạt kết quả tốt nhất như mục tiêu, yêu cầu đã đề ra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý lớp học phải thường xuyên quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về chương trình, tài liệu và các điều kiện khác để tổ chức lớp.
 
Phân công trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, đảm bảo tiến độ, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung, chương trình học tập; làm đầu mối thường xuyên nắm tình hình, báo cáo với Thường trực Thành uỷ về những vấn đề liên quan đến học tập, rèn luyện và các vấn đề phát sinh, đảm bảo lớp bồi dưỡng được tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả cao nhất. Công tác tổ chức, quản lý lớp học phải nghiêm túc, chặt chẽ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương đảm bảo theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố.
 
Đối với các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong học tập, sắp xếp công việc cơ quan, đơn vị một cách khoa học, hợp lý để tập trung tối đa cho việc tham gia lớp bồi dưỡng. Thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương lớp học, chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong suốt thời gian học tập; tiếp thu, học tập các kiến thức, kỹ năng mà giảng viên truyền đạt. Cùng với nội dung trao đổi tại lớp học, phải tích cực tự học, tự nghiên cứu theo sự gợi mở, hướng dẫn của giảng viên, nghiên cứu tài liệu, mở rộng kiến thức, tiếp nhận thông tin, liên hệ, suy ngẫm, tìm cách vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào công việc thực tế của địa phương, đơn vị mình. 
 
Đồng thời, nêu cao tinh thần gương mẫu trong rèn luyện, phấn đấu, trau dồi bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác và năng lực thực tiễn; vận dụng, phát huy hiệu quả những kiến thức, kỹ năng được trang bị từ khóa học và kinh nghiệm thực tiễn phong phú được tổng kết, đúc rút trong quá trình công tác, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trong tham mưu xử lý, giải quyết những vấn đề mới và khó nảy sinh từ thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị. 

 

Theo hanoi.gov.vn