Phát huy giá trị Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới trong phát triển bền vững tại Việt Nam

09:05 27-03-2023

HNP - Chiều 24/3, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế “Phát huy giá trị Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới trong phát triển bền vững tại Việt Nam”. Hội thảo là một sự kiện trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày Việt Nam phê chuẩn Công ước 1972 về Bảo vệ Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải phát biểu tại Hội thảo

 

Tới dự, về phía quốc tế, có ngài Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới; Christian Manhart, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam.
Về phía Việt Nam có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Hà Kim Ngọc; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, cùng đại diện UBND các địa phương sở hữu di sản, các ban quản lý di sản thế giới tại Việt Nam, các chuyên gia, các nhà khoa học trong các lĩnh vực lịch sử, khảo cổ, bảo tồn, bảo tàng, di sản…
 
Thành phố Hà Nội mong muốn nhận được ý kiến đóng góp hướng tới mục tiêu quản lý bền vững các khu Di sản
 
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cho biết: Kể từ năm 2010, sau khi UNESCO công nhận Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội là di sản văn hóa thế giới, Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội và các Bộ, ngành liên quan đã tập trung cho công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, kỹ - mỹ thuật, phát huy những giá trị nổi bật mang tính toàn cầu của khu di sản để tuyên truyền và lưu lại cho các thế hệ mai sau. Các hoạt động tuyên truyền quảng bá giá trị khu di sản được tập trung và đẩy mạnh; các cuộc trưng bày, triển lãm đã thu hút được số lượng lớn du khách đến tham quan, học tập; các hoạt động nghiên cứu khoa học có những kết quả tốt đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của khu di sản… 
 
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải cho rằng, công tác quản lý Di sản Thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội vẫn còn đặt ra nhiều khó khăn, thách thức trong việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản, nhất là việc bảo tồn và phát huy các di tích khảo cổ nằm sâu dưới lòng đất, đòi hỏi các nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu và giải quyết từ nhiều góc độ khác nhau. 
 
Để phát huy giá trị các di sản văn hóa, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải cho biết, Thành phố sẽ tập trung thực hiện đồng bộ một số giải pháp như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về gắn kết di sản văn hóa với phát triển công nghiệp văn hóa; Tăng cường đầu tư nguồn vốn và nguồn nhân lực cho công tác bảo tồn; Triển khai hiệu quả các dự án, đồ án quy hoạch bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới, di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia; Xây dựng các công trình văn hóa mới, tạo thành các biểu tượng văn hóa mới cho Thủ đô… Đặc biệt, tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp thu kinh nghiệm, phương pháp và kiến thức chuyên sâu trong hoạt động bảo tồn giá trị các di sản văn hóa gắn kết với hoạt động phát triển công nghiệp văn hóa, nhất là ở một số ngành có ưu thế của Thủ đô…
 
Với tinh thần khoa học, nghiêm túc tại Hội thảo, lãnh đạo thành phố Hà Nội mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng phát huy giá trị di sản hướng tới mục tiêu quản lý bền vững các khu Di sản. Đặc biệt là sự ủng hộ, chia sẻ với nỗ lực của Thành phố trong việc đầu tư cho di sản thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội và phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa nhằm xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, có thể sánh ngang tầm các Thủ đô và Thành phố hàng đầu trong khu vực.
 
Nhiều chia sẻ liên quan đến bảo tồn - phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới tại Việt Nam
 
  
Quang cảnh Hội thảo
 
Tại Hội thảo, các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học đã đánh giá tổng quan công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới tại Việt Nam, khẳng định sự đóng góp của di sản đối với chiến lược phát triển bền vững của đất nước nói chung và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm từ góc độ quản lý nhà nước, sở hữu di sản trong việc phát huy giá trị di sản thế giới phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nâng cao đời sống của người dân. 
 
Cũng tại Hội thảo, các Ban quản lý đề cập những khó khăn, vướng mắc và những giải pháp trong quá trình bảo tồn và quản lý di sản, những thách thức như cân bằng giữa bảo tồn và phát triển; bảo tồn trong bối cảnh biến đổi khí hậu; phát huy di sản trong môi trường số…
 
Ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm quản lý bảo tồn Di sản văn hóa Hội An chia sẻ: Một trong những bất cập của khu đô thị cổ Hội An là những thách thức cần được giải quyết về các mối quan hệ giữa bảo tồn để phát triển; bảo tồn vừa đảm bảo nguyên tắc về chính chân xác, vừa phải đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của cư dân đương đại; mối quan hệ giữa vấn đề về dân số, dân cư trong sự biến động liên quan đến việc bảo tồn những giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trong quan hệ xã hội, cộng đồng, gia đình; mối quan hệ giữa lợi ích của cả cộng đồng với quyền và lợi ích của từng nhóm cá nhân và từng cá thể...
 
Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới Lazare Eloundou Assomo đã giải đáp một số vấn đề mà các đại biểu đặt ra, tư vấn về chuyên môn, quy trình thủ tục, hướng dẫn cách thức, trình tự tháo gỡ khó khăn và chia sẻ một số kinh nghiệm quốc tế.
 
Hội thảo cũng đã rút ra một số kiến nghị, đề xuất cho công tác quản lý di sản trong thời gian tới, gồm có: cần tiếp tục hoàn thiện các cơ sở pháp lý trong quản lý di sản; tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức và vai trò, sự tham gia của cộng đồng vì đây chính là chủ sở hữu di sản; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên, phát triển du lịch bền vững; thúc đẩy hợp tác quốc tế trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản; đào tạo nâng cao năng lực của cán bộ quản lý di sản và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Theo hanoi.gov.vn