Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt

16:00 29-05-2023

HNP - Chiều 26/5, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Đồng chí Phạm Tất Thắng và đồng chí Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW

 

Dự Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên…
 
Báo cáo tổng kết của Thành ủy Hà Nội, do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Trịnh Huy Thành trình bày tại hội nghị, cho thấy: Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Thành ủy, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã có chuyển biến rõ nét, thông qua đó, đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, kiều bào Thủ đô trong và ngoài nước, sự phối hợp, ủng hộ của các ban, bộ ngành Trung ương, các địa phương, tạo nguồn lực sức mạnh to lớn, động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố trong mọi thời điểm, kể cả những giai đoạn có nhiều khó khăn, thách thức bởi tác động của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19...
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Nổi bật là, Thành ủy Hà Nội luôn coi trọng chỉ đạo việc phát triển các thành phần kinh tế; xây dựng những định hướng chính sách, giải pháp đối với các giai cấp, tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò, đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với sự phát triển của Thành phố; tăng cường vai trò của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, phát huy dân chủ ở cơ sở...
 
MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng nội dung hoạt động của Thành ủy chủ động đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy khu dân cư, tổ dân phố, thôn, làng là địa bàn quan trọng để tổ chức các hoạt động. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Chú trọng xây dựng lực lượng cốt cán trong tôn giáo; vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia các hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội…
 
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc
 
Đáng chú ý, Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa bàn dân cư được Thành phố tổ chức hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập MTTQ Việt Nam (18/11), có sự tham dự, động viên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Thành phố sự tham gia đông đủ của bà con nhân dân ở địa bàn dân cư. Qua đó là dịp củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, động viên tinh thần, cổ vũ Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết.
 
Đặc biệt, Thành ủy Hà Nội luôn chú trọng công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để Đảng thực sự là hạt nhân lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
Thành ủy Hà Nội khẳng định, những kết quả trong 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” đã góp phần tích cực thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của Thành phố. Trong giai đoạn 2011 - 2022, tăng trưởng GRDP bình quân của Thành phố đạt 6,83%. Riêng trong năm 2022, Thành phố đã hoàn thành toàn diện 22/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. GRDP tăng trưởng 8,89%, cao nhất trong 10 năm trở lại đây và vượt kế hoạch đề ra, cao hơn mức bình quân chung của cả nước là 0,87%. Quý I/2023, Thành phố đạt mức tăng trưởng 5,8%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của Hà Nội giảm còn 0,16%.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị
 
Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã khẳng định những kết quả mà Đảng bộ Thủ đô đã đạt được sau 20 năm triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW. Qua thực tiễn triển khai Nghị quyết, mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ngày càng chặt chẽ; giảm các tệ quan liêu, tham nhũng, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân. 
 
Công tác dân vận chính quyền được quan tâm, triển khai thực hiện; các quy trình, thủ tục hành chính được tinh giản, bảo đảm khoa học, chặt chẽ; tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong phục vụ nhân dân được nâng lên rõ rệt.
 
​Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng cho biết, trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng đại, Thành ủy và các cấp ủy Đảng luôn quán triệt hàng đầu và thực hiện nghiêm túc quan điểm đại đoàn kết toàn dân tộc theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW. Đó cũng là một trong những yếu tố quyết định đến việc thực hiện thành công Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan. Qua gần 15 năm điều chỉnh địa giới hành chính; Thủ đô luôn đoàn kết, thống nhất; phát triển cả về không gian kinh tế, hệ thống kết cấu hạ tầng, kiến trúc đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, cùng hàng ngàn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, hòa quyện văn hóa nghìn năm Thăng Long - Hà Nội và văn hóa xứ Đoài đặc sắc, góp phần khẳng định vị thế trung tâm của Thủ đô Hà Nội.
 
​Biểu dương những thành tích của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, song, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại, trong đó có việc một số cấp ủy, chính quyền ở cơ sở còn chậm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong việc gắn kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương với việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vẫn còn tồn tại những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh bức xúc chậm được giải quyết, để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người…
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng nhấn mạnh: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh sẽ tiếp tục là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Trung ương và Thành ủy. 
 
Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 23-NQ/TW, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần lấy đoàn kết trong Đảng là yếu tố quan trọng nhất, dẫn dắt, định hướng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Lấy mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến, văn minh, hiện đại”, khẳng định vị thế, bản sắc con người Hà Nội bản lĩnh, trí tuệ, thanh lịch, văn minh là điểm chung nhất, điểm tương đồng để dựa vào đó tập hợp các tầng lớp nhân dân Thủ đô.
 
​Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, sâu sát cơ sở…
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định: Đảng bộ Thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5/5/2022, của Bộ Chính trị “Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; góp phần cùng cả nước hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Theo hanoi.gov.vn