Sở Tài nguyên và Môi trường cần tạo bước đột phá để thúc đẩy công tác cải cách hành chính

09:27 24-05-2023

HNP - Chiều 23/5, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà chủ trì Đoàn giám sát của HĐND Thành phố tiếp tục làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

Quang cảnh buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường làm rõ thêm 45 nội dung chưa rõ tại buổi làm việc của Đoàn với Sở, ngày 18/5/2023, trong đó, tập trung vào hiệu quả, tính kịp thời trong công tác ban hành chỉ đạo lĩnh vực CCHC của ngành; lý do chỉ số CCHC của Sở thấp (năm 2022 xếp thứ 20/22), giải pháp khắc phục thời gian tới? Hiện, vẫn còn 80 nhiệm vụ Thành phố giao cho Sở thực hiện chậm, vì sao? Tỷ lệ số lượng thủ tục hành chính chậm giải quyết, trả lại hồ sơ của công dân, doanh nghiệp? Công tác tham mưu với UBND Thành phố về thực hiện phân cấp ủy quyền đối với lĩnh vực quản lý đất đai.
 
Đồng thời, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường làm rõ thêm công tác tuyên truyền, quán triệt công tác CCHC của ngành; nêu số cuộc kiểm tra, xử lý vi phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với văn phòng, chi nhánh đăng ký đất đai của Sở và quận, huyện, thị xã? Đánh giá, làm rõ kết quả công tác luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ, nhất là cán bộ làm công nghệ thông tin để thực hiện chuyển đổi số? Việc số hóa hồ sơ chuyên ngành ngoài đất đai như thế nào?...
 
Giải trình các vấn đề, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Tấn cho biết, chỉ số đánh giá CCHC năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường đạt tổng điểm 79,00 điểm (tăng 10,89 điểm so với với năm 2021), xếp thứ 20/22 sở, cơ quan ngang Sở (tăng 2 bậc so với năm 2021). Chỉ số CCHC của Sở Tài nguyên và Môi trường đã tăng về cả điểm số và thứ hạng, tuy nhiên, vẫn đứng ở vị trí thấp so với các Sở, cơ quan ngang Sở trên địa bàn Thành phố. 
 
Trong tổng số 8 nhóm, 170 tiêu chí thành phần chấm điểm chỉ số CCHC của các sở, Sở Tài nguyên và Môi trường có 4 nhóm, 33 tiêu chí thành phần đạt điểm thấp (xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật đạt 6.03/9 điểm; cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt 18,75/23,25 điểm; cải cách tài chính công đạt 4,64/7 điểm; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số đạt 10,29/15,25 điểm...
 
Để nâng cao chỉ số CCHC, Sở sẽ tìm nguyên nhân của 33 tiêu chí thành phần bị trừ điểm, đưa ra giải pháp và giao nhiệm vụ cho từng phòng, đơn vị thực hiện giải pháp khắc phục cụ thể đối với từng tiêu chí.  Ngoài ra, đạo các Phòng đơn vị triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2022 và giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và các năm tiếp trong đó tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các tiêu chí thành phần được chấm điểm tối đa năm 2022. 
 
Đối với công tác xác định giá đất, đại diện lãnh đạo Sở cho rằng, hiện công tác xác định giá đất cụ thể gặp nhiều khó khăn vướng mắc dẫn đến thời gian thực hiện kéo dài. Việc phân cấp, ủy quyền trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến nay đã ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện 12 TTHC liên quan đến cấp giấy. 
 
Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho rằng, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nghiêm túc tiếp thu, giải trình làm rõ các vấn đề Đoàn quan tâm, song, thực tiễn chỉ số CCHC của Sở rất thấp, chuyển biến chậm, nhiều năm chưa có giải pháp căn cơ để thúc đẩy chỉ số này. Có tới 8/14 chỉ tiêu nhánh giảm hạng, chủ yếu là các thủ tục xác định giá trị quyền sử dụng đất rất mất thời gian (giảm 37 bậc), thời hạn giải quyết hồ sơ đất đai dài hơn so với thời hạn được niêm yết hoặc văn bản quy định (giảm 27 bậc), doanh nghiệp đánh giá rủi ro bị thu hồi đất giảm 21 bậc…
 
Trong thời gian tới, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung tham mưu đầy đủ các nội dung theo các kế hoạch, quyết định của UBND Thành phố; bám sát tình hình thực tiễn để đề ra giải pháp tạo ra đột phá để thúc đẩy CCHC; sử dụng công chức phù hợp với chuyên môn, sắp xếp vị trí việc làm đảm bảo theo yêu cầu.
 
Đặc biệt, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cần đưa ra các giải pháp căn cơ, quyết liệt để xoá bỏ các rào cản do người giải quyết hoặc do pháp luật chưa rõ dẫn đến cán bộ gây phiền hà, nhũng nhiễu tác động trực tiếp đến các chỉ số CCHC; thực hiện rà soát quy trình giải quyết công việc hành chính trong nội bộ Sở, lập danh mục công việc hành chính, xác định rõ quy trình và thường xuyên kiểm soát, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình; tiếp tục rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính để giảm bớt một số thủ tục thuộc thẩm quyền của Sở tại Bộ phận Một cửa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp...

Theo hanoi.gov.vn