Thành phố Hà Nội và tỉnh Khánh Hòa trao đổi kinh nghiệm việc thực hiện Đề án 06

09:00 16-05-2024

HNP - Chiều 15/5, UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức buổi làm việc trao đổi kinh nghiệm giữa 02 đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/Chính phủ. Đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội và đồng chí Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 tỉnh Khánh Hòa đồng chủ trì buổi làm việc.

Các đại biểu dự buổi làm việc

 

Báo cáo tình hình, tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP, UBND Thành phố đã kịp thời bám sát, khẩn trương ban hành các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện và đôn đốc, theo dõi thực hiện.
 
Quang cảnh buổi làm việc
 
Đồng thời, thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Tổ công tác, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan trong quá trình tổ chức triển khai các nhiệm vụ cụ thể. Thực hiện hợp nhất Ban Chỉ đạo CCHC, CĐS và BCĐ Đề án 06 Thành phố thành 01 Ban Chỉ đạo và do đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố là Trưởng ban, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; thống nhất và xuyên suốt trong đầu mối chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Trong năm 2024, ngoài các nhiệm vụ chung được giao, Thành phố đã xung phong thí điểm 19 mô hình thúc đẩy Đề án 06.
 
Đại biểu đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa trao đổi tại buổi làm việc
 
Tại buổi làm việc, cơ quan thường trực các Ban Chỉ đạo là Công an Thành phố và các sở, ngành, địa phương tập trung thảo luận, báo cáo rõ những về cách làm, phương thức, kinh nghiệm đơn vị đã thực hiện và kết quả mang lại, đồng thời có những trao đổi giữa 02 bên để từ đó có thể học tập, vận dụng các cách làm hay mà 02 địa phương đang thực hiện. 
 
Đại biểu đoàn công tác thành phố Hà Nội trao đổi tại buổi làm việc
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu khẳng định, theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định năm 2023 là năm hành động, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới, trọng tâm là các trụ cột về: Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và số hóa, xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan hành chính nhà nước; khai thác, sử dụng dữ liệu để phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp, mang lại lợi ích thiết thực nhất cho người dân và doanh nghiệp; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, thành phố Hà Nội và tỉnh Khánh Hòa đã cùng triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong việc hoàn thành các nhiệm vụ, nội dung của Đề án 06. 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu phát biểu tại buổi làm việc
 
Trên cơ sở các nhiệm vụ công tác năm 2023, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tổ công tác 06 của Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và tỉnh Khánh Hòa đã đạt một số kết quả nhất định, tiếp tục được Chính phủ, Tổ công tác triển khai Đề án 06/Chính phủ giao triển khai thí điểm một số nội dung nhiệm vụ của Đề án 06 làm cơ sở đánh giá trước khi nhân rộng ra toàn quốc.  
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu tại buổi làm việc
 
Kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 đã có và rõ ràng, cụ thể. Tuy nhiên, thực tế việc triển khai các nội dung nhiệm vụ của Đề án 06 vẫn còn một số vấn đề bất cập, đòi hỏi các đơn vị cần vào cuộc quyết liệt, tích cực hơn nữa cũng như có những tìm tòi, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị để từ đó có những cách làm hiệu quả và thiết thực. 
 
Khẳng định việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm đem lại nhiều kết quả bổ ích cho cả 2 địa phương, từ đó tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06 đạt hiệu quả cao. Đồng chí Lê Hồng Sơn và đồng chí Đinh Văn Thiệu mong muốn trong thời gian tới, các sở, ngành, cơ quan của thành phố Hà Nội và tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có sự kết nối, chia sẻ kinh nghiệm để cùng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao…

 

Theo hanoi.gov.vn