Thông qua Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024

15:20 15-05-2024

HNP - Sáng 15/5, với đa số đại biểu tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án vốn đầu tư công của Thành phố.

Các đồng chí Thường trực HĐND Thành phố điều hành Kỳ họp

 

Đối với Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024, HĐND Thành phố nhất trí thông qua 18 dự án được phân theo 4 nhóm: 1 dự án thực hiện chuyển tiếp tại địa bàn huyện Mỹ Đức; 5 dự án trên địa bàn các xã được Thành phố giao nhiệm vụ hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024; 8 dự án thực hiện trên địa bàn các huyện đang làm thủ tục đề xuất công nhận huyện nông thôn mới nâng cao, nhằm tiếp tục củng cố chỉ tiêu đạt được và động viên, khuyến khích sự cố gắng của các huyện; 4 dự án thực hiện củng cố chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao và hỗ trợ phát triển sản xuất.
 
Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND Thành phố Hồ Vân Nga trình bày báo cáo thẩm tra
 
Về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án vốn đầu tư công của Thành phố, HĐND Thành phố quyết nghị 8 dự án nhóm B với tổng mức đầu tư dự kiến là 1.377 tỷ đồng. Trong đó, 1 dự án nhóm B sử dụng ngân sách cấp Thành phố với tổng mức đầu tư dự kiến 191 tỷ đồng thực hiện hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025. 7 dự án nhóm B với tổng mức đầu tư dự kiến 1.186 tỷ đồng, thực hiện trong 2 giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030.  
 
Cụ thể, 6 dự án nhóm B với tổng mức đầu tư dự kiến 1.061 tỷ đồng sử dụng ngân sách thành phố; 1 dự án nhóm B sử dụng ngân sách huyện Hoài Đức với tổng mức đầu tư dự kiến là 125 tỷ đồng.

 

Theo hanoi.gov.vn