Giám đốc Sở Nội vụ trả lời kiến nghị của cử tri về vướng mắc địa giới hành chính cũ

09:31 18-06-2024

HNP - Truyền tải các kiến nghị của cử tri một số địa bàn còn vướng mắc địa giới hành chính cũ (Phúc Thọ), đại biểu Duy Hoàng Dương, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thành phố đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ làm rõ giải pháp tham mưu UBND Thành phố giải quyết khó khăn vướng mắc trong thời gian tới.

Đại biểu Duy Hoàng Dương nêu câu hỏi tại phiên giải trình

 

Bên cạnh đó, đại biểu Duy Hoàng Dương cũng cho biết, một số quận, huyện thị xã đề nghị Thành phố xem xét giao cấp này chủ động cán bộ công chức, chịu trách nhiệm quản lý nhân sự. Về việc này, UBND Thành phố đã giao Sở Nội vụ giải quyết, đại biểu đề nghị Sở Nội vụ cho biết nội dung này bao giờ hoàn thành?
 
Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh trả lời tại phiên giải trình
 
Trả lời vấn đề đại biểu nêu, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh cho biết, địa giới hành chính Hà Nội giáp ranh 8 tỉnh, thành phố, bản đồ địa giới hành chính cơ bản hoàn thành, hiện còn các huyện Phúc Thọ, Chương Mỹ có diện tích giữa sông, quá trình canh tác lúc bồi, lúc lở nên khó khăn trong xác định địa giới hành chính với các tỉnh, thành phố khác.
 
Hiện huyện Phúc Thọ có 2 xã giáp ranh huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, cư dân canh tác ở sông Hồng. Sở Nội vụ đã làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc về vấn đề này. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng có những khó khăn nên tiến độ chậm.
 
Các đại biểu dự phiên giải trình
 
Bên cạnh đó, trên địa bàn Thành phố có nhiều tuyến giao thông mới chia cắt địa giới hành chính, có nhiều dự án khu đô thị nằm ở nhiều phường, nên sắp xếp, tổ chức lại địa giới hành chính là nhiệm vụ của Sở Nội vụ cần thực hiện thời gian tới, gắn với việc thực hiện Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính, trong đó có 20 xã điều chỉnh địa giới hành chính theo đề án, chờ xem xét, phê duyệt.
 
Về đề xuất tuyển dụng công chức cấp phường đối với chủ tịch cấp quận, thị xã, ông Trần Đình Cảnh cho rằng, Hà Nội đang thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội và Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Thực tiễn cho thấy, cán bộ phường, xã có quá trình đào tạo, tuyển dụng khác nhau. Sở Nội vụ tiếp thu các kiến nghị của cử tri, nhưng phải chờ kết luận thí điểm của Chính phủ trong vấn đề này.

Theo hanoi.gov.vn