Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước với Thường trực HĐND, UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Bắc Ninh, Hà Nam, Vĩnh Phúc

11:14 29-11-2023

HNP - Chiều 28/11, Tổng kiểm toán nhà nước tổ chức Hội nghị sơ kết và ký kết Quy chế phối hợp công tác (sửa đổi, bổ sung) giữa Kiểm toán nhà nước với Thường trực HĐND, UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Bắc Ninh, Hà Nam, Vĩnh Phúc và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước”.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội và lãnh đạo Kiểm toán nhà nước tại Lễ ký kết

 

Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Ngô Văn Tuấn, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước; Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Trần Sỹ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biển Quốc hội khóa XV tỉnh Bắc Ninh.
 
Cùng dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình; Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội; Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hòa Bình, Bắc Ninh, Hà Nam, Vĩnh Phúc.
 
Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực I Nguyễn Anh Tuấn cho biết, sau khi Quy chế phối hợp được ký kết, KTNN và HĐND, UBND các tỉnh, thành phố đã tích cực, nghiêm túc triển khai thực hiện. Hoạt động của các bên trong công tác phối hợp được thực hiện trên cơ sở tuân theo pháp luật của Nhà nước và quy định của các bên tham gia quy chế; các nội dung phối hợp là thiết thực, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của các cơ quan, cơ bản đã được triển khai thực hiện đầy đủ; phương pháp, cách thức phối hợp như nêu trong Quy chế cơ bản phù hợp; công tác phối hợp khá chặt chẽ, đi vào thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm đảm bảo mục tiêu đề ra; từ năm năm 2022, KTNN khu vực I đã thực hiện kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương kịp thời, là căn cứ để HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương.
 
Lãnh đạo HĐND, UBND thành phố Hà Nội và lãnh đạo Kiểm toán nhà nước ký kết quy chế phối hợp
 
Kết quả đạt được của hoạt động phối hợp đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác của mỗi bên. Hằng năm thông qua hoạt động kiểm toán ngân sách địa phương của KTNN đã tư vấn và giúp HĐND tỉnh, thành phố hoàn thiện hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý, sử dụng ngân sách. Những thông tin, dữ liệu trao đổi giữa KTNN và Thường trực HĐND, UBND các tỉnh, thành phố đã có tác dụng tích cực cho các cấp chính quyền, cơ quan chức năng của các tỉnh, thành phố xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, lập dự toán ngân sách, phòng chống tham nhũng, lãng phí, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân được giao quản lý, sử dụng tiền và tài sản nhà nước.
 
Đồng thời với sự phối hợp tích cực và hiệu quả, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động KTNN khu vực I, của HĐND, UBND thành phố Hà Nội và các tỉnh Hà Nam, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hòa Bình đã góp phần giúp KTNN hoàn thành tốt kế hoạch kiểm toán hàng năm được Quốc hội giao. 
 
Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa KTNN và Thường trực HĐND, UBND các tỉnh vẫn còn một số hạn chế, như: Chưa tổ chức thường xuyên, định kỳ các cuộc giao ban để trao đổi, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện quy chế và phối hợp, trong việc giám sát, quản lý, điều hành ngân sách địa phương. Việc đề xuất nội dung, đối tượng được kiểm toán cho Kiểm toán nhà nước để phục vụ cho việc giám sát, thẩm tra, quyết định của Thường trực HĐND các tỉnh còn chưa nhiều. Việc trao đổi thông tin giữa Kiểm toán nhà nước với Thường trực HĐND, UBND các tỉnh, thành phố một vài thời điểm chưa được kịp thời, phần nào làm giảm tính thời sự và hiệu quả của việc sử dụng thông tin. HĐND tỉnh, thành phố có trường hợp chưa chủ động gửi thông tin thường xuyên, kịp thời cho Kiểm toán nhà nước các nghị quyết liên quan đến tài chính, ngân sách: Chương trình giám sát của HĐND, thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh về tài chính, ngân sách, đầu tư, kinh tế…
 
Tổng KTNN tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp KTNN cho các cá nhân tại Hội nghị
 
Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các bên và nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động phối hợp giữa KTNN và Thường trực HĐND, UBND thành phố Hà Nội và các tỉnh Hà Nam, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh và tỉnh Hoà Bình, các bên đã đề xuất một số nội dung. Cụ thể, tiếp tục thực hiện tốt các nội dung đã ký kết phối hợp công tác, trong đó chú trọng công tác phối hợp trong các lĩnh vực: lập và giao dự toán và quyết toán ngân sách địa phương; cung cấp kịp thời các thông tin về kế hoạch kiểm toán, chương trình, kế hoạch thanh tra, giám sát; thông tin về kết quả kiểm toán, kết quả thanh tra của UBND, giám sát của HĐND tỉnh có liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách.
 
UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc có liên quan tạo điều kiện tốt nhất cho các Đoàn kiểm toán trong việc khai thác, trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu số phù hợp với Khoản 3, Điều 1, Luật số 55/2019/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước. Tổ chức họp giao ban định kỳ giữa Kiểm toán nhà nước và Thường trực HĐND, UBND các tỉnh, thành phố; Phối hợp để làm rõ các nội dung còn bất cập giữa cơ chế chính sách và thực tế triển khai thực hiện tại địa phương; kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các chính sách, văn bản không phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm toán.
 
Trong hoạt động giám sát của HĐND các tỉnh, thành phố có thể tăng cường sự phối hợp với Kiểm toán nhà nước khi đề nghị bố trí cán bộ tham gia làm thành viên của Đoàn giám sát, từ đó tăng thêm thông tin thực tế để hoạt động kiểm toán hiệu quả hơn, đồng thời làm tăng khả năng và hiệu quả giám sát của HĐND tỉnh; giúp cho việc thực hiện quy chế phối hợp đạt hiệu quả cao nhất. 
 
Tổng KTNN tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp KTNN cho các cá nhân tại Hội nghị
 
Hằng năm, KTNN ủy quyền cho KTNN khu vực I làm việc với Thường trực HĐND, UBND thành phố Hà Nội và các tỉnh Hà Nam, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hòa Bình và các đơn vị có liên quan để thông báo dự kiến kế hoạch kiểm toán, trao đổi thông tin về thanh tra, kiểm tra, giám sát của các bên, từ đó đi đến thống nhất, kết hợp trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm toán để giảm thiểu sự trùng lắp về kế hoạch kiểm toán với kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát tại địa phương….
 
Tại Hội nghị, đại diện của HDND, UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Bắc Ninh, Hà Nam, Vĩnh Phúc cùng đại diện lãnh đạo của KTNN đã ký quy chế phối hợp công tác.
 
Nhân dịp này, Tổng KTNN đã tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp KTNN cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, HĐND, UBND, lãnh Sở ngành các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hòa Bình, Bắc Ninh, Hà Nam, Vĩnh Phúc để ghi nhận công lao và thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển KTNN.

Theo hanoi.gov.vn